KONTAKT
 
 
 
Biuro Kierownika Projektu:
95 – 200 Pabianice,
ul. Torowa 25
 
Tel. 42 226 82 33
 
 
 
 
Biuro Inżyniera Kontraktu:
93-177 Łódź,
ul. Gen. Dąbrowskiego 17A
 
Tel. 42 633 00 52
 
 
Biuro Terenowe Wykonawcy
95-050 Konstantynów Łódzki,
ul. Łódzka 27

tel. 515-009-723
 
 
 
Wykonawca Umowy: Konsorcjum w składzie
 
 
Budimex S.A. (Lider Konsorcjum) z siedzibą
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
 
 
 
 
 
Strabag Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
 
Firmy oraz instytucje zaangażowani w projekt