Docelowo droga ekspresowa S14 będzie miała ok. 28,5 km długości i będzie pełnić funkcje zachodniej obwodnicy Łodzi. Połączy istniejącą już autostradę A2 z istniejącą drogą ekspresową S8. Jej powstanie, zrewolucjonizuje komunikację między Pabianicami, Konstantynowem Łódzkim, Aleksandrowem Łódzkim, Zgierzem i Łodzią.

Droga w całości przebiega na terenie województwa łódzkiego. Trasa S14 będzie zatem domknięciem łódzkiego ringu, bo miasto od północy otacza już autostrada A2, od wschodu A1, a od południa droga ekspresowa S8. W efekcie Łódź będzie najbardziej rozbudowanym i kompletnym węzłem dróg szybkiego ruchu w kraju. Trasa S14 będzie także pełnić funkcje obwodnicy Pabianic i Zgierza.

Drogę S14 przebiegać będzie w kierunku północ – południe. Odbija od drogi ekspresowej S8 na węźle Róża i kieruje się w kierunku północnym. Na południu na nowo budowaną drogę dostać się będzie można na węźle Dobroń. Trasa ta otaczając Pabianice od zachodu i północy droga dociera końcowo do istniejącego węzła Emilia (Autostrada A2). Koniec odcinka znajdować się będzie na połączeniu z drogą krajową nr 91 w okolicach miejscowości Słowik.

 
Droga S14 budowana będzie jako droga w układzie dwujezdniowym co pozwoli na między innymi rozwój województwa Łódzkiego określone w planie zagospodarowania przestrzennego. Poza powyższym spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podwyższenie komfortu dalekobieżnego ruchu o większych prędkościach podróży. Obniży również ruch w miejscowościach przyległych w tym również mieście Łodzi z uwagi na zmniejszenie ruchu ciężkiego oraz lekkiego tranzytowego co pozytywnie wpłynie również na poprawę warunków życia ludności lokalnej oraz środowiska.
 
 
Mapa przebiegu drogi wraz z obiektami - kliknij aby powiększyć.
 
 
 
Schemat układu
 
Plan sytuacyjny cz.1
Plan sytuacyjny cz.2
Plan sytuacyjny cz.3
Plan sytuacyjny cz.4
Plan sytuacyjny cz.5
Plan sytuacyjny cz.6
Plan sytuacyjny cz.7
Plan sytuacyjny cz.8
Plan sytuacyjny cz.9
Plan sytuacyjny cz.10
Plan sytuacyjny cz.11
Plan sytuacyjny cz.12
Plan sytuacyjny cz.13
Plan sytuacyjny cz.14
Plan sytuacyjny cz.15
Plan sytuacyjny cz.16
Plan sytuacyjny cz.17
Plan sytuacyjny cz.18
Plan sytuacyjny cz.19
Plan sytuacyjny cz.20
Plan sytuacyjny cz.21
Plan sytuacyjny cz.22
 
 
W dniu 18.12.2020 r. nastąpiło podpisanie Aneksu z Wykonawcą dotyczącego wykonania elementów węzła Teofilów wraz z odcinkiem stanowiącym połączenie z Aleksandrowem Łódzkim do obecnej drogi krajowej nr 71.