PODWYKONAWCY
 
 
 
Serwis GDDKiA - Serwis dla podwykonawców
 
Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy
 
 

 

Podwykonawcy Usług – od początku Kontraktu

 

L.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Zakres umowy

1

KRU-GOR Jacek Kruszewski

U

Usługi saperskie

A

2

2K Adam Kwiatkowski

U

Wycinka drzew i krzewów

3

NATURPROJEKT Tomasz Pakuła

U

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

4

Łódzka Fundacja Badań Naukowych

U

Nadzór archeologiczny

5

GEOPLAN Andrzej Kwiatkowski

U

Obsługa geodezyjna

6

Mentor Consulting sp. z o.o. środowiskowa spółka komandytowa

U

Nadzór przyrodniczy

7

V2B POLAND MACIEJ KRAJEWSKI

U

Wykonanie inwentaryzacji

8

TESPOL Tadeusz Koralewski

U

Najem lokalu użytkowego w postaci hali magazynowej, powierzchni biurowej i socjalnej

9

BUDOKON Wiesław Zaczkowski

U

Wykonanie projektów budowlanych zamiennych oraz wykonawczych ekranów akustycznych oraz elementów sieci i ochrony środowiska

10

GEOPROJEKT – POZNAŃ Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne Krzysztof Waliński, Marcin Waliński, Tomasz Antczak

U

Kompleksowe wykonanie badań geotechnicznych

11

Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa sp. z o.o.

U

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód, konsultacji, decyzji i zezwoleń niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku i uzyskania decyzji o PnB/ decyzji o ZRID

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi przez Zamawiającego, w oparciu o Prace Projektowe

4)Wszelkich innych czynności niezbędnych dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

12

TESPOL Tadeusz Koralweski

U

Najem terenu przyszłego zaplecza biurowego budowy

13

Projektowanie i hydrologia Zenon Wysowski

U

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód, konsultacji, decyzji i zezwoleń niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku i uzyskania decyzji o PnB/ decyzji o ZRID

3) Wykonanie niezbędnych operatów wodnoprawnych oraz zgłoszeń wodnoprawnych dla Inwestycji

4) Wykonanie obliczeń hydrologicznych dla rzek i rowów melioracyjnych

5) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi przez Zamawiającego, w oparciu o Prace Projektowe

6) Wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

14

ELEKTROMONTER sp. z o. o.

U

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód, konsultacji, decyzji i zezwoleń niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku i uzyskania decyzji o PnB/ decyzji o ZRID

3) Wykonanie niezbędnych opracowań dodatkowych w postaci wkładów branżowych do operatów wodnoprawnych oraz zgłoszeń wodnoprawnych dla Inwestycji

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi przez Zamawiającego, w oparciu o Prace Projektowe

5) Wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

 

Podwykonawcy Dostaw – od początku Kontraktu

L.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Zakres umowy

1

NORDKALK

sp. z o. o.

U

dostawy

 

 

Podwykonawcy Robót – od początku Kontraktu

L.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Zakres umowy

1

2K Adam Kwiatkowski

PU

Rozbiórka i wyburzenie obiektów kubaturowych

U

Rozbiórka i wyburzenie obiektów kubaturowych

1a

RAMID sp. z o. o. sp. k.

PU

Rozbiórka i utylizacja elementów zawierających azbest

U

Rozbiórka i utylizacja elementów zawierających azbest

2

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A

PU

Kompleksowa przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia – 2x110kV

PU

Kompleksowa przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia – 2x110kV

3

FUREL INWESTYCJE sp. z o. o.

PU

Kompleksowa przebudowa kolizji telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego