POSTĘP ROBÓT
 

 

Czerwiec 2019

 


W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:


- Porządkowanie terenu po wycince
- Porządkowanie terenu po rozbiórce
- Rozbiórka obiektów kubaturowych
- Wyrywanie karpin
- Pomiary kontrolne punktów osnowy
- Kameralne opracowanie projektów – geodezja
- Terenowa obsługa budowy – geodezja