POSTĘP ROBÓT
 

 

Grudzień 2019

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

 


Roboty drogowe


- Roboty ziemne
- Górna warstwa nasypu
- Warstwa mrozoochronna
- Wymiana gruntu
- Odhumusowanie
- Budowa drogi technologicznej
 


Roboty branżowe
- Przebudowa kolizji wodociągowych, kanalizacyjnych (sanitarna i deszczowa), gazowych (SC i WC), elektroenergetycznych i teletechnicznych