POSTĘP ROBÓT
 
 

Kwiecień 2019

 

 
W raportowanym okresie Wykonawca realizował Roboty w następującym zakresie:
 
- Wyrywanie karpin, porządkowanie terenu po wycince, zbieranie dłużyc
- Porządkowanie terenu po rozbiórce
- Pomiary statyczne na punktach osnowy
- Wytyczenie i pomiar istniejącego drenażu rolniczego