POSTĘP ROBÓT
 

 

Kwiecień 2021

 

Postęp Robót – Na postawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

-

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

Węzeł Teofilów

Usuwanie karpin

Węzeł Teofilów
(ul. Wycieczkowa)

Rozbiórka nawierzchni z kostki

Rondo LT-1

Odhumusowanie

DD31 km 0+640-1+073

Odhumusowanie

DD35-1, DD35-2

Odhumusowanie

DD32 km 0+420-0+580

Odhumusowanie

S14 km 27+350-27+600 str. L

Wykop

S14 km 27+000-27+600

Wykop

ZR-32

Wykop

DD31 0+000-0+600

Podłoże

DD42 km 0+000-0+400

Podłoże

W. Teofilów

Wzmocnienie podłoża kolumnami

Rondo KL-1

Roboty ziemne

S14 22+000-22+022

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 6

S14 20+840-20+900

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 7

S14 20+900-21+000

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 6

Łącznik LT 1+200-1+410

Nasyp z gruntów spoinstych

S14 km 25+400-25+770

Nasyp z wykopu

S14 km 23+500-23+860

Nasyp z dokopu

S14 22+000-22+022

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 5

S14 20+840-20+900

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 6

S14 20+900-21+000

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 5

S14 km 24+820-25+000

Nasyp z wykopu

S14 km 23+400-23+860

Nasyp z dowozu

S14 km 22+000-22+022

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 4

S14 km 20+840-20+900

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 5

S14 km 20+900-21+000

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 4

S14 km 22+060-22+360

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 1

Łącznica LT L02L 0+000-0+220

GWN

DP 2-1

GWN

S14 km 23+880-24+220
LR L02L i LR L03L

GWN - nasyp

S14 km 25+050-25+400  str P+L

Stabilizacja na GWN gr 15 cm

S14 22+700-22+900 JL

Stabilizacja w-wy GNW

DD31 0+000-0+600

Stabilizacja

S14 19+100-20+600

drenaż w pasie rozdziału

S14 km 17+350 - 18+300

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

S14 km 18+300 - 19+500

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

S14 km 19+500 - 19+800

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

ul. Zgierska

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

DP1110E Maratońska km 0+080+0+270              0+340-0+520         

KŁSM gr 20 cm

Rondo Retkinia Sanitariuszek

KŁSM gr 20 cm

Rondo Retkinia Zachód

KŁSM gr 20 cm

S14km 25+050-25+300 str P

KŁSM gr 20 cm

S14 22+700-22+900 JP

Podbudowa z KŁSM

Rondo Retkinia Zachód

KŁSM gr 20 cm

S14km 25+050-25+200 str L

KŁSM gr 20 cm

S14 22+700-22+900 JP

Podbudowa z KŁSM

DP1110E ul. Maratońska
wyspy kanalizacyjne Ronda Wschód

Podbudowa KŁSM

DP1110E ul. Maratońska
0+700 - 0+800 str. L
(ścieżka pieszo-rowerowa, chodnik)

Podbudowa KŁSM

ul. Sanitariuszek

KŁSM gr 20 cm

DD31 km 0+000-0+640

Podbudowa z KŁSM

DP07 - DP3307 ul. Sanitariuszek 0+000 - 0+160 chodnik

Mieszanka C1,5/2 gr. 15cm, KŁSM gr. 10cm

DP1110E ul. Maratońska

0+700 - 0+800 str. L

(ścieżka pieszo-rowerowa, chodnik)"   

Podbudowa C1,5/2

DP1110 E ul. Maratońska 0+000

Krawężnik bet. 15x30

Rondo Sanitariuszek

Krawężnik bet. 15x30

DP1110 E ul. Maratońska 0+000

Krawężnik kamienny leżacy 20x30

Rondo Sanitariuszek

Krawężnik kamienny leżacy 20x30

DP1110 E ul. Maratońska 0+000

Krawężnik bet 20x30

Rondo Sanitariuszek

Krawężnik bet 20x30

DP1110 E ul. Maratońska 0+450 - 0+520

Obrzeża

DP1110 E ul. Maratońska 0+740

Nawierzchnia z kostki garnitowej 15/17

Rondo Wschód

Nawierzchnia z kostki garnitowej 15/17

DP1110 E ul. Maratońska 0+080
Rondo Sanitariuszek

Wyspa kanalizacyjna ronda (Krawężnik bet. 15x30, Obrzeża, Podbudowa KŁSM 15cm, Nawierzchnia z kostki bet.)

DP07 - DP3307
ul. Sanitariuszek
 0+000 - 0+160

Krawężnik bet. 15x30

DP07 - DP3307
ul. Sanitariuszek
 0+000 - 0+160

Obrzeża bet. 8x30

DP07 - DP3307
ul. Sanitariuszek
 0+000 - 0+160

Nawierzchnia chodnika z kostki 25x25x8cm

DP1110E ul. Maratońska
Rondo Zachód
Przejście dla pieszych

 Krawężnik 15x30, obrzeża, podbudowa C1,5/2, podbudowa KŁSM, nawierzchnia

DP1110E ul. Maratońska
wyspy kanalizacyjne Ronda Wschód

Krawężnik bet. 15x30

S14 21+400-21+700

ścieki skarpowe

S14 22+450-22+900 JP

ściek trójkątny

DP1110E ul. Maratońska
wyspy kanalizacyjne Ronda Wschód

Nawierzchnia z kostki bet.

DP1110E ul. Maratońska
0+700 - 0+800 str. L
(ścieżka pieszo-rowerowa, chodnik)

Obrzeża bet 8x30

DD49 km 0+000-0+060

Nawierzchnia z płyt JOMB

DP1110E (ul.Maratońska)
0+820-0+880

Wykonanie obrzeży, KŁSM 15cm, chodnika z płytki 25x25

DP1110E (ul.Maratońska)
0+760-0+790
0+690-0+710

Wykonanie wysp kanalizacyjnych ronda

DP1110E (ul.Maratońska)
0+360-0+520

Wykonanie podbudowy pod masę na ścieżce pieszo-rowerowej

Droga DP01

Roboty brukarskie

DP 01

Roboty brukarskie

DP 2-1

Roboty brukarskie

DP1110E Maratońska km 0+080+0+290              0+340-0+520             

AC22P gr 12 cm

DP1110E Maratońska km 0+080+0+290              0+340-0+520             

AC16W gr 8 cm

Rondo Retkinia Sanitariuszek

AC22P gr 12 cm

Rondo Retkinia Zachód

AC22P gr 12 cm

Rondo Retkinia Zachód

AC16W gr 8 cm

DP1110E Maratońska  
km 0+300-0+520      

AC16W 8 cm

DP07 ul. Sanitariuszek
km 0+000-0+120

AC22P 7 cm + AC16W 5 cm

DP1110E Maratońska
ścieżka rowerowa
km 0+060-0+500 

AC8S 5 cm

S14 17+340-18+500

Humusowanie skarpy

S14 21+500-22+000

Humusowanie skarpy

S14 21+100-22+000

Humusowanie pasa rozdziału

S14 km 16+343-28+527

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu
(utrzymanie dróg)

S14 km 16+343-28+527

Roboty mające na celu ochronę środowiska

Drogi objęte projektem COR

Prace przygotowawcze przed wprowadzeniem COR dla wykonania rozbudowy skrzyżowania DK71 (ul. Aleksandrowska) z ul. Wycieczkową Aleksandrów Łódzki Etap 1

Drogi objęte projektem COR

Wprowadzenie COR dla wykonania rozbudowy skrzyżowania DK71 (ul. Aleksandrowska) z ul. Wycieczkową Aleksandrów Łódzki Etap 1

DK71
19+500 ÷ 19+800

Usunięcie COR

ROBOTY MOSTOWE

Konstrukcja oporowa
KO-23L

Montaż zbrojenia i szalowanie  oczepu ściany oporowej, betonowanie III-etapu oczepu ściany oporowej

Konstrukcja oporowa
KO-24L

Przygotowanie powierzchni betonu oczepu do wykonania izolacji z żywicy, wykonanie izolacji z żywicy

PZM-03.2E

- beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe
- betonownie płyty przejściowej
- betonowanie płyty zespalającej

PZM-05H

- Roboty przygotowawcze do montażu prefabrykatów przepustu
-  Montażu prefabrykatów przepustu oraz prefabrykatów skrzydeł
- Montaż wykotwień płyty zespalającej , doszczelnianie prefabrykatów przepustu, zbrojenie płyty zespalającej , beton płyty zespalającej

PZ-6

Wykop oraz beton podkładowy płyty zabezpieczającej część II, wykonanie izolacji, zbrojenie płyty zabezpieczającej.

PPR-33

Roboty przygotowawcze:
- wykonywanie wzmocnienia podłoża w osi 1 i 2
- wykop pod fundament w osi 1 i 2
- beton niekostrukcyjny pod fundament
 w osi 1 i 2

PPR-33

Fundament:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu

WD-32

Szalowanie fundamentu P1, P2, P3 - JP,
P1, P2 - JL
 betonowanie fundamentu P1, P2, P3 - JP
P1, P2 - JL

WD-32

Zbrojenie fundamentów P1, P2, P3 - JP
P1, P2, P3 - JL
wykonanie cienkiej izilacji

WD-32

Montaż zbrojenia słupów P2 - JP oraz korpusu P1 ,P3 - JP

MS-34

Wyposażenie:
- montaż krawężników na ustroju nośnym
- montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach

WS-35

Roboty przyobiektowe:
- zasypki korpusów w osi 1 i 2
- geokompozyt drenażowy w osi 1 i 2

WS-35

Wyposażenie:
- montaż krawężników na ustroju nośnym
- montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach

WD-36

Ustrój nośny:
- montaż podparcia ustroju nośnego
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

WD-36

Roboty przyobiektowe:
- zasypki korpusu w osi 1 i 3

WD-37

Roboty przyobiektowe:
- zasypki korpusów w osi 3
- geokompozyt drenażowy w osi 3
- izolacja cienka korpusu w osi 3
- izolacja cienka płyty przejściowej w osi 1
- beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe

WD-37

Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych

WD-37

Wyposażenie:
- montaż krawężników oraz desek gzymsowych na ustroju nośnym

WD-37

Urządzenia dylacyjne:
- montaż urządzeń dylatacyjnych w osi 1 i 3

MS-38

Roboty przyobiektowe:
- zasypki korpusów w osi 1 i 4
- geokompozyt drenażowy 1 i 4
- izolacja cienka korpusów w osi 1 i 4

MS-38

Urządzenia dylacyjne:
- montaż urządzeń dylatacyjnych w osi 1 i 4
- betonowanie urządzeń dylatacyjnych w osi 1 i 4

WS-41

Urządzenia dylacyjne:- montaż urządzeń dylatacyjnych w osi 1 i 2

WS-41

Roboty przyobiektowe:
- zasypki korpusu w osi 1

MS-42

Ustrój nośny:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego JL

WS-44

Zasypki inżynierskie za P1,P2 JLP oraz stożków, szalowanie gzymsów

WS-46

 Montaż kotew kap chodnikowych, zbrojenie kap chodnikowych, montaż krawężnika kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej wspornika pod latarnię kap chodnikowych, zasypki inżynierski za P1 JLP oraz stożki

WS-46

Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania antykorozji obiektu, wykonanie antykorozji obiektu

WS-46

Montaż korytek ściekowych odwodnienia kolektora JLP

WS-47

  Zbrojenie kap chodnikowych JL i JP, zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych, montaż kotew ekranu, betonowanie płyt przejściowych P2 - Jl i JP

WS-47

Wykonywanie zasypek inżynierskich za przyczółkami P1, P2 - JPL , beton podkładowy płyt przejściowych P2 - JL i JP

WS-47

Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania antykorozji obiektu, wykonanie antykorozji obiektu

MS-48

- Wykonanie izolacji cienkiej korpusów i skrzydeł P1,P2
- Montaż konstrukcji ustroju niosącego JLP
- Montaż stężeń konstrukcji ustroju niosącego JLP
- Wykonanie drenu odwodnienia przyczółków P1, P2

WS-49

- Zbrojenie ,szalowanie ramy ustroju niosącego JL ,betonowanie ustroju niosącego JL,
- Zbrojenie ,szalowanie skrzydeł P1,P2 - JP i JL,
betonowanie skrzydeł P1, P2 - JP i JL
- Demontaż szalunków z ustroju niosącego JL

WD-50

Montaż rusztowań, szalowanie ustroju niosącego, zbrojenie ustroju niosącego

WD-50

Montaż desek gzymsowych kap chodnikowych, montaż krawężnika kap chodnikowych

WD-50

Montaż stali sprężającej ustrój niosący 

WD-51

 Wykonywanie zasypek inżynierskich za P1, P3 oraz stożków

WD-51

Profilowanie stożków P1, P3 oraz profilowanie terenu pod obiektem

WD-51

Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania izolacji termozgrzewalnej kap, wykonanie izolacji termozgrzwalnej kap chodnikowych

WD-51

 Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod chodniki JLP

WD-51

Beton płyt przejściowych P3, P1 JLP

WD-51

Przygotowanie powierzchni pod izolację płyta -ścianka zapleczna P1,P3, wykonanie izolacji i zasypek płyt przejściowych P1, P3

WD-51

Montaż wpustów, sączków

ODWODNIENIE

S14 km 24+000

Wpusty do Kanału D21 + Łącznica LR L02L

S14 km 24+400

Kanał D-52.2 -D-52.3 + wpusty Wp891 i Wp892

S14 km 17+530

Wyloty na odcinku (17+530 - 18+700  PP )

S14 km 16+200

Kanał H-25

S14 km 20+800

Kanał H-32B

S14 km 17+900

Regulacja włazów

S14 km 24+400

Regulacja włazów i krat ul. Maratońska

S14 km 20+100

Wykonanie odwodnienia w zbiorniku ZR-32

S14 km 17+500

Przepust ul. Słowiańska

S14 km 19+500

Kanał D-5

S14 km 19+500

Kanał D-6

km 21+300

Regulacja włazów

km 16+600

Kanał H-27 wraz z P-27

km 24+500

Kanał D-60

km 25+800

Kanał D-30

km 25+100

Kanał D-64

km 21+300

Wpusty do kanału D-9

km 20+100

Układanie ażurów w zbiorniku ZR-32

km 20+100

Układanie bentomaty w zbiorniku ZR-32

km 20+100

Wykonanie dociążenia w zbiorniku ZR-32

km 20+100

Wykonanie odwodnienia w zbiorniku ZR-32

GAZ w/c

G08A

Naspawanie elementów technologii TD Williamson

GAZ ś/ć

Węzeł Teofilów

Przełączenie gazociągu średniego ciśnienia G08

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI

Węzeł Retkinia

Prace ziemne, układanie kabla oświetleniowego, ustawianie fundamentów

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-35

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-35a

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-36

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-41

WOD-KAN

Węzeł Teofilów

Przebudowa kolizji W-28

DRENAŻ

km 17+000

Wykonanie umocnienia na cieku Lubczyna

ZB 16.1

Wykonanie zbieracza ZB 16.1

ZB 16.2

Wykonanie zbieracza ZB 16.2

TELETECHNIKA

S14 km 18+300-19+000

Budowa kanału technologicznego

S14 km 24+900 ÷ 25+250

Budowa kanału technologicznego, Przewierty sterowane