POSTĘP ROBÓT
 

 

Lipiec 2020

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

 

 

 

 

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

Km 16+360 - 16+880
km 17+300-18+900

Podbudowa KŁSM

Km 16+360-16+880 

Roboty bitumiczne

Km 17+500 - 20+000

Roboty brukarskie

Km 16+500 - 22+700

Roboty ziemne

Km 16+343-23+900

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

S14 km 25+200-25+420

Nasyp z wykopu

Łącznice LL L01P, LL L04P

DG108270E

S14 km 25+900-26+150

Nasyp z dokopu

S14 km 24+100-24+200

S14 km 24+550-25+620

S14 km 24+720-24+820 str. L

S14 km 25+075-25+420

S14 km 25+900-25+150

Łącznice LR L01P, LR L02L, LL L03L

DP1110E ul. Maratońska

DD51 0+000-0+220

S14 km 27+000-27+700

Wykop

Węzeł Lublinek Łącznice - rowy

S14 km 22+900-23+900

Odhumusowanie

DG108266E

DD51km  0+000-0+220

S14 km 24+250-24+550

GWN

S14

km km 24+550-25+620 str. L

S14 km 24+250-24+550

GWN - stabilizacja

S14 km 26+000-26+100

Wymiana gruntu

ul. Maratońska

Rozbiórka podbudowy betonowej

DP1110E ul. Maratońska

Budowa Tymczosowego objazdu

ul. Maratońska

Montaż ogrodzeń zabezpieczających drzewa

S14 km 22+900-23+900 str. P

ROBOTY BRANŻOWE

PZ-1

Przygotowania betonu do wykonania izolacji  cienkiej

PZ-1

Wykonanie izolacji cienkiej oraz zasypka

PZ- 6

Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych PZK-6 I-etap

Beton  płyt przejściowych PZK I etap

Wykonanie izolacji cienkiej oraz zasypka

WODOCIĄG

W44

Montaż odcinka

W40.3

Przepięcie wodociągu

KANALIZACJA

KD12

Montaż odcinka

KS02

Montaż odcinka

KOLIZJE SN I EN

ES41

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej

EN47

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej

EN48

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej

EN49

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej

ES29

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej

OŚWIETLENIE

Węzęł Konstantynów

Układanie kabla oświetleniowego

Węzęł Teofilów

Układanie kabla oświetleniowego

KOLIZJE TELEKOMUNIKACYJNE

Węzęł Teofilów

Budowa kanału technologicznego

ODWODNIENIE

Km 24+260

Kanał D-76

Km 24+550

Kanał D-22

Km 20+000

Wpusty do rowu

Km 19+900

Wpusty do rowu na rondzie

Km 21+400

Wpusty do rowu

Km 21+100

Wpusty do D-9

Km 21+100

Kanał D-9

Km 16+800

Kanał D-2

Zbiornik ZR38

Budowa zbiornika ZR38

Zbiornik ZR36A

Budowa zbiornika ZR39

Zbiornik ZR31

Koszenie zbiornika ZB31

Km 21+700

Kanał D-10

Km 20+600

Kanał D-8 + wpusty do rowu

Km 26+200

Kanał D-34

Km 21+100

ZBP -5

Km 19+900

Kanał D-45, D-46, D-6

Km 24+200

Kanał D-77

DP1110E (ul. Maratońska)

Kanał D-53

DP1110E (ul. Maratońska)

Wpusty do rowu

ROBOTY MOSTOWE

MS-34

Wykonywanie wykopu P1 i P2

Próbne obciążenie pali P1 i P2

Badanie ciągłości pali P1 i P2

Układanie betonu niekonstrukcyjnego P1 i P2

Zbrojenie i betonowanie fundamentu P1 JL

WS-35

Zbrojenie i betonowanie fundamentu P1 JP i P2 JP

WS-41

wbijnie ścianek szczelnych P2

Wykonywanie wykopu i wymiany P1 i P2

Wkładanie betonu niekonstrukcyjnego P1 i P2

Zbrojenie i betonowanie fundamentów P1 JP, P1 JL i P2 JL

WD-50

Prace przygotowawcze

Wykonanie wymiany gruntu P3

Wykonanie betonu podkładowego fundamentu P3

Wykonanie zbrojenia fundamentu P1, P2, P3

Wykonanie betonu fundamentu P1 i P2 ,P3

Przygotowanie powierzchni styków słupów P2

Wykonanie zbrojenia słupów

Szalowanie słupów P2

Wykonanie betonu słupów P2

WD-50

Prace przygotowawcze

Beton fundamentu P3JL

Wykonanie zbrojenia korpusu P3JL

Izolacje cienkie na fundamentach P1,2,3 JLP

Zbrojenie korpusu przyczółków P1 JL i P3 JL

Przygotowanie powierzchni styków słupów i przyczółków P1,2,3 JLP

Wykonanie zbrojenia korpusu P1JL

Rozpoczęcie wykonania izolacji cienkich na fundamentach P1 i P2 JLP

Wykonanie zbrojenia słupow P2LP

WS-47

Roboty przygotowawcze

Wykonanie zbrojenia fundamentu P1JL

Beton fundamentu P1JL

Roboty przygotowawcze pod wykonanie kolumn DSM / wukonanie platformy roboczej pod DSM

Wykonanie platrormy roboczej pod kolumny DSM na podporze P2

Wykonanie kolumn DSM na podporze P2

MS-48

Roboty przygotowawcze

KO-24L

Prace przygotowawcze