POSTĘP ROBÓT
 

 

Lipiec 2021

 

 

 

 

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

km 16+343-28+527

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

S14 km 16+343-28+527

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

S14 22+060-22+090

Nasyp

S14 16+975-17+200 JL i JP

Profilowanie/zagęszczanie podbudowy z KŁSM

S14 22+450-22+900 JL i JP

Profilowanie/zagęszczanie podbudowy z KŁSM

S14 20+600-21+000 JL i JP

Profilowanie/zagęszczanie podbudowy z KŁSM

S14 20+600-21+000 JL i JP

Roboty brukarskie

S14 21+900-22+020

Roboty brukarskie

S14 16+800-17+200 JL i JP

Roboty brukarskie

S14 22+345-22+370

Nasyp

S14 22+430-22+445

Nasyp

Zbiornik ZR-33

Wykop

Łącznik LT 0+800-1+410

Nasyp

S14 22+090-22+343

GWN

DP03

GWN

Łącznik LT 0+800-0+860

GWN

Pas technologiczny TG 21+460-21+900 str L

Wzmocnienie podłoża

Pas technologiczny TG 19+800-20+600 str. P

Wzmocnienie podłoża

S14 22+450-22+900 JL i JP

Układanie podbudowy AC22P

S14 22+450-22+900 JL i JP

Układanie warstwy wiążącej AC16W

S14 20+600-21+000 JL i JP

Układanie podbudowy AC22P

S14 20+600-21+000 JL i JP

Układanie warstwy wiążącej AC16W

DD 36 0+000 - 0+797

Wartstwa wiążąca KR 2

Pas rozdziału
 TG 17+300 - 17+940

Humusowanie

S14
km 26+700-28+000 str L
km 27+500-27+900 str L
km 27+800-27+990 str P

AC16W gr 8 cm

S14
km 26+700 - 28+000 str L
km 27+500 - 27+900 str L

AC22P gr 18 cm

S14
km 22+900-23+500
km 26+700-28+000 str.L

KŁSM gr 20 cm

S14
km 24+240-24+290
km 25+000-25+050
km 25+820-25+890
km 25+910-26+200

Nasyp z wykopu

S14
km 22+950-23+360
km 23+360-23+500
km 25+400-25+600

GWN stabilizowany

S14 km 27+000-27+200 str.L

Wykop

Wykop - rowy

S14 km 24+240-24+600 str.L

S14 km 23+360-24+220

Humusowanie skarp i rowów

S14
km 22+900 - 23+500 str. L
km 26+700 - 27+000
km 28+150 - 28+300

Ściek trójkątny

S14 km 23+500 - 24+200

Obróbka studzienek

DP1110E (ul.Maratońska)  
km 0+520-0+936 str P

AC16W gr 8 cm

DP1110E (ul.Maratońska)
km 0+520-0+936 str P

AC22P gr 12 cm

DP1110E (ul.Maratońska)  
km 0+520-0+936 str P

SMA 11 gr 4 cm

DP 1110E (ul. Maratońska) km 0+520-0+935

Budowa prawego pasa ruchu

DP 1110E (ul. Maratońska) km 0+100-0+160

Podbudowa z betonu C8/10 pod zatokę autobusową

DP1110E (ul.Maratońska)
Rondo Sanitariuszek
km 0+000 - 0+070

Krawężnik kamienny

DP1110E (ul.Maratońska)
Rondo Sanitariuszek
0+000 - 0+070

Krawężnik 20x30

Rondo Sanitariuszek
km 0+020-0+080
km 0+160-0+080

AC16W gr 8 cm

Rondo Sanitariuszek
km 0+020-0+080
km 0+160-0+080

AC22P gr 12 cm

Rondo Sanitariuszek
km 0+010-0+080
km 0+160-0+080

KŁSM gr 20 cm

DP07 (ul.Sanitariuszek)
 km 0+000-0+0+86 str L+P

KŁSM gr 20 cm

DP07 (ul.Sanitariuszek)
 km 0+000-0+0+86 str P

AC16W gr 5 cm

DP07 (ul.Sanitariuszek)
 km 0+000-0+0+56 str L+P

AC16W gr 5 cm

DP07 (ul.Sanitariuszek)
km 0+000-0+0+86 str P

AC22P gr 7 cm

DP07 (ul.Sanitariuszek)
km 0+000-0+0+56 str L+P

AC22P gr 7 cm

DP3307E (ul.Sanitariuszek)
km 0+000 - 0+086 str.L+P

Krawężenik betonowy 15x30

DP3307E (ul.Sanitariuszek)
km 0+000 - 0+086 str.L+P

Krawężenik betonowy 20x30

DP3307E (ul.Sanitariuszek)
km 0+000 - 0+060 str.L

Krawężenik betonowy 20x31

DP3307E (ul.Sanitariuszek)
km 0+000 - 0+086 str.P

Wyspa kanalizująca

Rondo Retkinia Sanitariuszek
km 0+020 - 0+050
km 0+160 - 0+180

Krawężnik kamienny

Rondo Retkinia Sanitariuszek
0+160 - 0+180

Krawężenik betonowy 20x32

Rondo Retkinia Sanitariuszek

WUP gr. 15

Rondo Retkinia Sanitariuszek wraz z ul. Sanitariuszek (DP3330E)

Rozbiórka nawierzchni wraz z podbudową

Rondo Retkinia Sanitariuszek wraz z ul. Sanitariuszek (DP3330E)

Roboty ziemne

Rondo Retkinia Sanitariuszek wraz z ul. Sanitariuszek (DP3330E)

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

Rondo Retkinia Sanitariuszek
0+020 - 0+050

Krawężnik betonowy 15x30

Rondo Retkinia Sanitariuszek
0+020 - 0+050

Kostka kamienna 15/17

Rondo Retkinia Sanitariuszek
0+020 - 0+050

Krawężnik betonowy 20x30

Rondo Retkinia Sanitariuszek
0+140 - 0+150

Kostka kamienna 15/17

Rondo Retkinia Sanitariuszek
0+140 - 0+150

Krawężnik betonowy 15x30

DG108266E

Wykop

DD49

Umocnienie poboczy

DD35-1
DD35-2
DD31 km 0+640-1+073

Warstwy stabilizacji

DD35-2

Warstwa ulepszonego podłoża

LR L01P i LR L04P

GWN stabilizowany

LRL 02L

Ściek skarpowy

LLL 04L i LLL01L

Ściek skarpowy

Łącznik LT

Nasyp

dojazdy do WD-51

SMA 11 gr 4 cm

dojazdy do WD-51

AC16W gr 8 cm

Węzeł Lublinek:
LR L01P i LR L04P

Humusowanie skarp i rowów

Węzeł Lublinek:
LR L01P i LR L04P

Umocnienie poboczy

Węzeł Lublinek:
DK 14-bis; LL L03L; LL L04P; LL L01P

Ustawianie barier ochronnych stalowych

ROBOTY MOSTOWE

WD-32

Zbrojenie, szalowanie korpusu P3JL, P1JL, betonowanie korpusu P3JL, szalowanie zbrojenie skrzydła P1, P3JP, szalowanie, ścianki zaplecznej P3JL, beton ścianki zaplecznej P3JL, beton skrzydła P1, P3JP, beton korpusu P1JL, szalowanie skrzydeł JL, szalowanie oraz betonowanie ciosów podłożyskowych skrzydeł JL

WD-32.1

Podpory:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian w osi 1 i 2
Ustrój nośny:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego

PPR-33

Roboty przy obiektowe:
- geokompozyt drenażowy w osi 1 i 2
- izolacja cienka korpusow oraz skrzydeł w osi 1 i 2
- zasypki korpusów oraz stożków w osi 1 i 2
- beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe w osi 1 i 2
- wykonanie murków oporowych stożków
Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych

MS-34

Wyposażenie:
- beton niekonstrukcyjny pod kapy chodnikowe na skrzydłach w osi 2
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach w osi 2
Roboty przy obiektowe:
- wykonanie murków oporowych stożków
Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie jezdni prawej

WS-35

Roboty przy obiektowe:
- zasypka korpusu i stożków w osi 1
- beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową w osi 1 i 2
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych w osi 1 i 2
- izolacja cienka płyt przejściowych w osi 1 i 2
- wykonanie murków oporowych stożków

WD-36

Podpory:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej w osi 3
Roboty przy obiektowe:
- beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową w osi 3
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej w osi 1 i 3
Urządzenia dylatacyjne:
- montaż urządzeń dylatacyjnych w osi 1 i 3
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych w osi 1 i 3
Wyposażenie:
- montaż krawężników oraz desek gzymsowych
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie kapy chodnikowej na ustroju nośnym (strona lewa i prawa)
- beton niekonstrukcyjny pod kapy chodnikowe na skrzydłach (od strony P1.2 i P3.1),
Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie jezdni

WD-37

Roboty przy obiektowe:
- wykonanie schodów skarpowych w osi 1 i 3
- wykonanie umocnienia stożków w osi 1 i 3
Odwodnienie:
- układanie ścieku przykrawężnikowego

MS-38

Wyposażenie:
- zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym
Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie jezdni lewej oraz prawej
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie warstwy wiążącej z asftaltu lanego na ustroju nośnym
Roboty przy obiektowe:
- wykonanie schodów skarpowych w osi 1 i 4
- wykonanie umocnienia stożków w osi 1 i 4

WS-41

Wyposażenie:
- zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym
- beton niekonstrukcyjny pod kapy chodnikowe na skrzydłach w osi 1
-zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach w osi 1
Roboty przy obiektowe:
- zasypka korpusu i stożków w osi 2
- beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową w osi 2
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej w osi 2
Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie jezdni lewej oraz prawej
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie warstwy wiążącej z asftaltu lanego na ustroju nośnym

MS-42

Wyposażenie:
- montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym
Roboty przy obiektowe:
- zasypki korpusu i stożków w osi 1 i 3

WS-44

Wykonywanie antykorozji obiektu, roboty porządkowe, umocnienie wylotów drenażu na stożkach, wykonywanie żywicy na kapach chodnikowych, roboty porządkowe, formowanie stożków nasypowych, montaż schodów skarpowych

WS-46

Zasypki inżynierskie za P2 JLP, montaż krawężnika w pasie rozdziału, montaż schodów skarpowych P1JPJL, wykonanie drenu korpusu P2JLP, montaż obrzeży przy schodach skarpowych, montaż krawężnika

WS-47

Betonowanie kap na dojazdach P2JLP, profilowanie stożków P1JLP, montaż krawężnika na dojazdach w pasie rozdziału P2JLP, montaż słupów ekranu na kapie chodnikowej JP, montaż schodów skarpowych P1

MS-48

Szalowanie ustroju niosącego oraz poprzecznic JLP, zbrojenie ustroju niosącego JP, betonowanie ustroju niosącego JP, demontaż szalunków ustroju JP, demontaż podparcia tymczasowego konstrukcji stalowej ustroju nośnego, szalowanie ścianek zaplecznych JL

WS-49

Zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych P1JLP, beton płyt przejściowych P1JLP, izolacja cienka płyt przejściowych P1, P2JLP

WD-50

Zasypki inżynierskie za P1, P3, izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe, montaż desek gzymsowych oraz krawężników, zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych P1, P3, montaż zbrojenia kap chodnikowych, montaż kotew talerzowych, betonowanie ścianek zaplecznych P1, P3, montaż dylatacji

WD-51

Obruk przy schodach P1,P3 JLP, montaż balustrad i barier obiektu, ułożenie warstwy scieralnej na JLP, wykonanie żywicy na kapie JP, humusowanie stożków P1, P3, obciążenia próbne obiektu, wykonanie przeciwspadku z ATL JLP, przygotowanie obiektu do użytkowania, montaż reperów na UN

KO-23L

Demontaż,montaż pomostu roboczego, montaż desek gzymsowych oraz kotew ekranu, dozbrojenie oczepu, beton oczepu III- etapu, porządki wokół obiektu

EKRANY AKUSTYCZNE

ekran P13
km 22+900 - 24+519 P

Wykonanie pali fundamentowych

ekran P14
km 23+794 - 23+856 P

Wykonanie pali fundamentowych

ekran P16
km 23+895 - 23+952 P

Wykonanie pali fundamentowych

ekran P22
km 24+813 - 25+024 P

Wykonanie pali fundamentowych

ekran L18A
km 23+793 - 23+850 L

Wykonanie pali fundamentowych

ekran L21B
km 24+945 - 25+061 L

Wykonanie pali fundamentowych

ekran P13
km 22+900 - 24+519 P

Montaż słupów

ekran P23
km 24+617 - 24+647 P

Montaż słupów

ekran P24
km 25+067-25+145 P

Montaż słupów

ekran P27
km 28+200 - 28+300 P

Montaż słupów

ekran L24
km 27+507 - 27+631 L

Montaż słupów

ekran P05b, P06, L10B, L11

Pale fundamentowe ekranu

ekran P05,P05b, P06, L10 L10B, L11

Głowice ekranu wraz ze słupami

ROBOTY BRANŻOWE

WODOCIĄGI

Rondo Retkinia Sanitariuszek

Przebudowa kolizji W40A

Rondo Retkinia Sanitariuszek

Regulacja studni

ODWODNIENIE

Km 24+400

Kanał D-52

Km 16+600

Kanał D-63

Km 16+600

Kanał D-39

Km 19+100

Kanał D-43

Km 25+000

Kanał D-27

Km 25+800

Kanał D-33

Rondo Retkinia Sanitariuszek

Kanał D-55

Rondo Retkinia Sanitariuszek

Kanał D-59

Rondo Retkinia Sanitariuszek

Kanał D-58

Rondo Retkinia Sanitariuszek

Kanał D-56

Rondo Retkinia Sanitariuszek

Kanał D-57

Km  22+800 - 23+000

Wpusty do rowu

Km 26+800 - 27+500

Wpusty do rowu

Km 20+700

Kanał H-32b

Km 22+060

Kanał D-11

Km 24+040

Kanał D-22

Km 22+700

Kanał H-33

Km 24+400

Kanał H-36

Km 24+400

Kanał D-60

Km 19+000

Kanał D-66

Km 23+860

Kanał D-81

Km 17+260

Kanał D-83

Km 24+400

Kanał D-53

Km 18+700

Kanał D-78

Km 27+000

Wpusty

Km 22+900

Wpusty

Km 24+300

Budowa zbiornika  ZR-36

Km 22+700

Wykonanie wykopu w zbiorniku ZR-33

TELETECHNIKA

km 17+840 ÷ 18+040

Budowa kanału technologicznego

km 18+040 ÷ 18+200

Budowa kanału technologicznego

km 18+200 ÷ 18+300

Budowa kanału technologicznego

km 18+300 ÷ 19+000

Budowa kanału technologicznego

km 19+100 ÷ 19+300

Budowa kanału technologicznego

km 24+200 ÷ 24+210

Budowa kanału technologicznego

km 24+980 ÷ 25+250

Budowa kanału technologicznego

Km 0+820÷0+1160

Budowa kanału technologicznego (Łącznica Teofilów-Aleksandrów)

GAZ Ś/Ć

Węzeł Teofilów

Prace porządkowe na kolizji G10

DRENAŻ

Km 20+100

Wykonanie umocnienia rowu RBN-8

Km 25+800

Wykonanie umocnienia rzeki Ner (roboty ziemne)

 

ENERGETYKA

 

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-43

 

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-37

 

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-38

 

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-39

 

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-39a

 

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej ES-25

 

OŚWIETLENIE

 

Węzeł Teofilów

Budowa oświetlenia drogowego

 

Węzeł Lublinek

Budowa zasilania urządzeń SZR

 

Węzeł Lublinek

Budowa oświetlenia drogowego

 

Km 20+800

Budowa zasilania urządzeń SZR

 

Km 23+450 - 23+770

Budowa oświetlenia drogowego

 

Węzeł Konstantynów

Budowa oświetlenia drogowego

 

Węzeł Konstantynów

Budowa zasilania urządzeń SZR

 

Węzeł Retkinia

Budowa oświetlenia drogowego