POSTĘP ROBÓT
 

 

Luty 2020

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

 

Roboty drogowe
- Geodezja – bieżące tyczenia i pomiary
- Roboty ziemne
- Odhumusowanie
- Wykonanie objazdu
 


Roboty mostowe
-


Roboty branżowe
- Przebudowa kolizji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych (WC), elektroenergetycznych i teletechnicznych, zabezpieczenie kolektora sanitarnego i deszczowego