POSTĘP ROBÓT
 

 

Luty 2022 

 

 

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

S14
km 16+343-28+527

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu (utrzymanie dróg) i ochrony środowiska

S14 km 16+343-28+527

Prace zabezpieczające budowę na okres zimowy

DD35-1

KŁSM 20 cm

DD35-2

KŁSM 20 cm

DD35 (ul. Mokra)

KŁSM 20 cm

DD49

Wykop rowu

DD35 (ul. Mokra)

Wykonanie rowów

S14 km 24+940-24+80 str L

Wypełnienie i umocnienie poboczy

Łącznica LL L02L

Zasypka poboczy

DD35 (ul. Mokra)

Pobocza

S14 km 24+945-24+980

Umocnienie skarpy ażurami

S14 km 24+832-25+009

Umocnienie rowu ściekiem korytkowym - strona prawa + ściek skarpowy

DD51 0+010 - 0+040

Umocnienie ściekiem korytkowym

DD35 ul.Mokra
0+030 - 0+080

Chodnik

DD35 ul.Mokra
0+040 - 0+060

Ściek trójkątny

DD51 0+010 - 0+040

Ściek trójkątny

DK71 (ul. Aleksandrowska odc.1)

Roboty ziemne pod chodnik

DG161585E (ul.Lublinek)
0+020 - 0+040

Roboty brukarskie przy przejściu dla pieszych

Łącznik TL 0+700-1+400

Roboty brukarskie - ustawianie krawężników

S14 km 25+400-25+800 L

Profilowanie terenów płaskich

S14 km 27+000-27+600 str P

Humusowanie skarp i rowów

Rondo Retkinia Sanitariuszek

Humusowanie skarp i terenów płaskich

S14 km 23+821-23+922 pas dzielący

Montaż barier stalowych

S14 km 24+064 - 24+232 pas dzielący

Montaż barier stalowych

S14 km 24+247 - 24+609 pas dzielący

Montaż barier stalowych

S14 km 24+622 - 24+982 pas dzielący

Montaż barier stalowych

S14 km 25+071 - 25+219 pas dzielący

Montaż barier stalowych

S14 km 25+315 - 25+452 pas dzielący

Montaż barier stalowych

S14 km 25+951 - 26+223 pas dzielący

Montaż barier stalowych

S14 km 26+722-26+832 pas dzielący

Montaż barier stalowych

S14 km 27+009 - 27+414 pas dzielący

Montaż barier stalowych

W. Retkinia L01P; L02L; L03L; L04P

Montaż barier stalowych

S14 km 23+894 - 24+010 str. L

Montaż barier stalowych

S14 km 24+465 - 24+805 str. L

Montaż barier stalowych

S14 km 25+915 - 26+335 str. L

Montaż barier stalowych

S14 km  23+894 - 24+228 str. P

Montaż barier stalowych

S14 km 25+912 - 26+825 str. P

Montaż barier stalowych

ul. Sanitariuszek
km 0+015 - 0+115 str. P

Montaż barier stalowych

S14 km 16+343-22+900

Montaż schodów skarpowych

S14 km 16+343-22+900

Ogrodzenie dróg i zbiorników

Rondo Retkinia Sanitariuszek km 0+043

Wykonanie zjazdu

ul. Lublinek km 0+049

Rondo Retkinia Sanitariuszek km 0+043

Wykonanie zjazdu

Rów kryty pod zjazdem
Z-DD49-0.4a

Montaż przepustu

Rondo Retkinia Wschód

Montaż oznakowania pionowego

Rondo Retkinia Zachód

Montaż oznakowania pionowego

135L, 136L, 140L, 125P, 126P, 158P

Sadzenie drzew

110L, 113L, 123P

Nasadzenia krzewów

151P, 154P, 155P, 156P, 157P, 167P

Nasadzenia krzewów (rozłożenie geowłókniny)

ROBOTY MOSTOWE

WD-32

Szalowanie, dozbrajanie dylatacji P1, P3JLP, betonowanie dylatacji P1, P3JLP, montaż kolektora odwodnienia JLP, montaż deski gzymsowej kap chodnikowych JL, demontaż szalunków dylatacji P1, P3, przygotowanie powierzchni przy dylatacyjnych do wykonania izolacji, wykonanie gruntu pod izolację, śrutowanie pod izolację na kapach chodnikowych JP, wykonanie izolacji kap chodnikowych JL

PPR-33

Wyposażenie:
- montaż balustrad schodów skarpowych

MS-34

Wyposażenie:
- montaż balustrad schodów skarpowych

WS-35

Wyposażenie:
- montaż balustrad schodów skarpowych

WD-36

Wyposażenie:
- montaż balustrad schodów skarpowych

WD-37

Wyposażenie:
- montaż balustrad schodów skarpowych

MS-38

Wyposażenie:
- montaż balustrad schodów skarpowych

WS-41

Wyposażenie:
- montaż balustrad schodów skarpowych

MS-42

Wyposażenie:
- montaż balustrad schodów skarpowych

Oświetlenie/ Zasilanie Przepompowni i KSZR

węzeł Lublinek

Budowa oświetlenia drogowego

węzeł Lublinek

Budowa zasilania SZR

węzeł Teofilów (łącznik LT)

Budowa oświetlenia drogowego

Drenaż

17+000

Wykonanie umocnienia na cieku Lubczyna

węzeł Teofilów

Wykonanie zbieracza ZB1.1a

Teletechnika

węzeł Teofilów

Budowa kanału technologicznego

19+990 - 20+050

Budowa kanału technologicznego - przewiert

22+000 - 22+700

Budowa kanału technologicznego

Ekrany akustyczne

P13 km 22+900-23+519 P

Montaż paneli pochłaniających

L21 km 24+495-24+805 L

Montaż paneli pochłaniających

L22A 25+766-25+826 L

Wykonanie podwalin

L22A 25+766-25+826 L

Wykonanie paneli przeciwolśnieniowych

L25 km 28+223-28+330 L

Wykonanie pali

P25A 25+757-25+817 P

Wykonanie podwalin

L22A 25+766-25+826 L

Wykonanie paneli przeciwolśnieniowych

P25A 25+757-25+817 P

Wykonanie paneli przeciwolśnieniowych