POSTĘP ROBÓT
 
 

Maj 2019

 

 
W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:


- Wyrywanie karpin, porządkowanie terenu po wycince
- Porządkowanie terenu po rozbiórce
- Pomiary kontrolne punktów osnowy
- Kameralne opracowanie projektów - geodezja