POSTĘP ROBÓT
 

 

Maj 2020

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

 

Roboty drogowe:


- Naysp z dokopu
- Nasyp z wykopu
- Wykop
- Wymiana gruntu
- Odhumusowanie
- Frezowanie nawierzchni
- Demontaż ogrodzenia
- Budowa tymczasowego objazdu
- Wykonanie przepustu
- Roboty zabezpieczające w ramach TOR i ochrony środowiska
- Podbudowa KŁSM
- Odwodnienie drogi
- Roboty brukarskie

Roboty mostowe:
- Roboty przygotowawcze, wymiana gruntu, wykonanie betonu podkładowego fundamentu P2 – obiekt WD-51
- Roboty przygotowawcze – MS-47
- Roboty przygotowawcze – płyta PZ-6
- Roboty przygotowawcze – MS-34
- Roboty przygotowawcze – WS-35
- Roboty przygotowawcze – WS-41

Roboty branżowe:
- Przebudowa kolizji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych (WC), elektroenergetycznych i teletechnicznych, zabezpieczenie kolektora sanitarnego, wykonywanie kanalizacji