POSTĘP ROBÓT
 

 

Marzec 2020

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy


Roboty drogowe
- Odhumusowanie
- Wykonanie podbudowy z KŁSM
- Budowa przewiązek na istniejącej S14
- Wykonanie drogi technologicznej
- Roboty ziemne
- Wykonanie materaca geosyntetycznego
- Wykonanie warstwy mrozoochronnej
- Profilowanie humusu na działkach czasowego zajęcia
- Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego drzewa i ustawianie płotków herpetologicznych
- Roboty zabezpieczające w ramach TOR i ochrony środowiska
- Geodezja – bieżące tyczenia i pomiary

Roboty branżowe
- Przebudowa kolizji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych (WC), elektroenergetycznych i teletechnicznych, zabezpieczenie kolektora sanitarnego i deszczowego