POSTĘP ROBÓT
 

 

Październik 2019

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:
Roboty drogowe
- Roboty ziemne
- Wprowadzenie czasowych organizacji ruchu
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
- Wykonanie warstwy mrozoochronnej
- Geodezja – bieżące tyczenia i pomiary
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
- Wymiana gruntu
- Budowa drogi serwisowej
- Budowa wyjazdu z budowy

Roboty branżowe
- Przebudowa kolizji wodociągowych, kanalizacyjnych (sanitarna i deszczowa), gazowych (SC i WC), elektroenergetycznych i teletechnicznych