POSTĘP ROBÓT
 

 

Sierpień 2019

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy


 

Roboty drogowe
- Porządkowanie terenu po wycince
- Porządkowanie terenu po rozbiórce
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
- Usunięcie karpin
- Roboty ziemne
- Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
- Budowa drogi serwisowej
- Rozbiórka ogrodzenia
- Kameralne opracowanie projektów, opracowanie modelu – geodezja
- Terenowa obsługa budowy – geodezja

Roboty branżowe
- Przebudowa kolizji elektroenergetycznych, sanitarnych i gazowych