POSTĘP ROBÓT
 

 

Styczeń 2021 

 

 

Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

Km 22+700-22+900

Transport materiału na w-wę GWN

Km 16+343-22+900

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

Zbiornik ZR-32A

Odhumusowanie/Wykop zbiornika

Węzeł Teofilów

Wycinka drzew

Ekran P07 i L13

Słupy ekranów akustycznych

węzeł Teofilów

Rozbiórka istniejących ogrodzeń

 

Utrzymanie dróg

WOD-KAN

-

Regulacja włazów

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI

Węzeł Retkinia

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej EN-67

Węzeł Retkinia

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej EN-69

Węzeł Retkinia

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej ES-40e

Węzeł Retkinia

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej ES-40d

Węzeł Lublinek

Prace ziemne, układanie kabla oświetleniowego, ustawianie fundamentów

ODWODNIENIE

Km 25+600

Zbiornik ZBP-18

Km 24+200

Kanał D-35

Km 22+100

Wpusty do kanału D-11 i D-12

Km 23+400

Kanał H-34a

Km 22+400

Kanał D-34 (od D34 do ZBP19)

Km 24+200

Kanał D-70

Km 20+760

Kanał D-49

Km 22+700

Naprawa wpustów

Km 23+900

Kanał D-80

Km 25+060

Kanał D-28

Km 24+200

Kanał D-59

Km 25+820

Kanał D-31

Km 25+500

Kanał D-30

Km 25+060

Kanał D-29

Km 25+780

Kanał D-73

Km 25+820

Kanał D-32

Km 21+700

Budowa zbiornika ZR-32A

Km 23+500

Wykonanie drenażu w zbiorniku ZR-34A

TELETECHNIKA

Km 20+260 - 22+000

Budowa kanału technologicznego pomiędzy ul. Dąbrową a ul. Łódzką

Km  24+680 ÷ 25+000

Budowa kanału technologicznego

Km  23+990 ÷ 24+680

Budowa kanału technologicznego

DRENAŻ

Km 0+400 - 0+650

Konserwacja rowu RBN 8

ROBOTY MOSTOWE

WD-36

Fundamenty:
- zbrojenie i betonowanie fundamentu P2
- deskowanie i zbrojenie przyczółka P1
- deskowanie i zbrojenie filarów podpory P2

WD-37

Ustrój nośny:
- deskowanie i zbrojenie skrzydła P3 południowe
- sprężenie ustroju nośnego

MS-38

Ustrój nośny:
- montaż belek T

WS-41

Ustrój nośny:
- deskowanie i zbrojenie płyty pomostu JP

MS-42

Podpory:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu P1 JP
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu P3 JP
- zbrojenie i deskowanie skrzydeł P1 JL

KO-18P

Montaż muru oporowego

KO-23L

Montaż zbrojenia oczepu ścian oporowych

Szalowanie pod chudy beton oczepu ściany oporowej

KO24- 2P

Zbrojenie oczepu ścian oporowych

Szalowanie pod chudy beton oczepu ściany oporowej

Beton podkładowy oczepu ścian oporowych

WS-44

Zbrojenie ścian wlotowych ustroju niosącego

Rozszalunek wezłów i zamków ustroju niosącego

Zbrojenie ścian wewnętrznych na ustroju niosącym

WS-46

Rozszalunek ramy ustroju niosacego

Szalowanie skrzydeł P1 JLP

WS-47

Zbrojenie , szalowanie skrzydeł P1 ,P2  JP

WS-49

Zbrojenie , szalowanie ramy ustroju niosacego JL i JP

MS-48

Zbrojenie , szalowanie korpusu P1 JL i JP

Zbrojenie ,szalowanie korpusu P2 JL